Een stad waar het prima leven is


Goed en betaalbaar wonen

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat Leidenaren op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen. Er zijn in de stad meer dan voldoende sociale huurwoningen, maar voor starters en doorstromers is er niet veel.

 • Jonge mensen en gezinnen vertrekken uit onze stad omdat er simpelweg geen woningen voor hen zijn. We willen dat er genoeg betaalbare huur- en vooral koopwoningen zijn voor deze groep starters op de woningmarkt.
 • De woningmarkt in Leiden raakt oververhit. Daarom willen wij dat de gemeente samen met de woningcorporaties meer huurwoningen gaat verkopen. Zo komen er goedkopere woningen op de markt voor starters. En tegelijk krijgen de woningcorporaties geld om te investeren in renovatie en vervanging van verouderde woningen op andere plaatsen in de stad.
Eén van onze inwoners: “De huisvesting van starters moet echt prioriteit zijn. Ik heb een goede baan, maar ik sta op het punt om naar Den Haag te gaan verhuizen omdat er in Leiden nauwelijks aanbod is van mooie betaalbare woningen. In het segment van 150.000 tot 200.000 is vrijwel niets behoorlijks te vinden en dat geldt ook voor huurwoningen tussen de 700 en 1.000 euro. Hiermee jaag je jonge starters de stad uit.”
 • Op of bij bedrijventerreinen kunnen woningen gebouwd worden. Er is hierbij maatwerk nodig om te voorkomen dat wonen en bedrijvigheid elkaar in de weg zitten. Hierbij denken we aan studentenwoningen op het Bio Science Park en leegstaande winkels ombouwen naar woningen.
 • Er is in Leiden weinig ruimte om nog te bouwen. De grote behoefte aan woonruimte kunnen we deels oplossen door inpassing van kleinschalige projecten in de wijken. Willen we het grote tekort aan woningen echt oplossen, dan is hoogbouw nodig.
 • Bij bouwplannen zorgt de gemeente ervoor dat omwonenden en direct betrokkenen vroegtijdig en volledig worden voorgelicht en de kans krijgen om mee te praten. Zo voorkomen we bezwaren en vertraging.
 • Steeds vaker gebruiken woningeigenaren hun huizen op een manier waarvoor ze niet bedoeld zijn. Bijvoorbeeld langdurige verhuur via AirBNB, illegale pensions en verkamering voor studenten in woonwijken. Dankzij de VVD mag AirBNB niet in sociale huurwoningen. Wij willen geen verkamering van huizen in woonwijken. Studentenwoningen zijn daar niet op hun plek. Die kunnen bijvoorbeeld nog wel in het Bio Science Park.
 • In andere wijken waar studentenwoningen altijd al een deel van de huizen betrof, moet de gemeente vastleggen welk percentage van de huizen verkamerd mag worden. De gemeente draagt woningeigenaren op om hun panden brandveilig te maken en vraagt hen rekening te houden met isolatie en fietsenberging.

Afval kun je gemakkelijk kwijt

We wonen graag in een schone en gezellige stad. Het is normaal dat je zelf een bijdrage levert aan het onderhoud en het schoonhouden van je tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt. Want als dat goed gebeurt, stijgt de afvalstoffenheffing niet en betalen we minder.

 • Om de overlast van meeuwen, ratten en ander ongedierte te voorkomen, zijn we voorstander van ondergrondse afvalcontainers. Het gebruik van de ondergrondse afvalcontainers blijft gratis. Huishoudens die meer dan één pas willen (of studentenhuizen), kunnen die tegen een vergoeding aanvragen.
 • Vuil ophalen doen we zo effectief mogelijk. We gebruiken moderne technieken om te voorkomen dat inwoners volle afvalcontainers aantreffen. Grofvuil blijft de gemeente gratis ophalen als je via telefoon of digitaal een afspraak met haar maakt.
 • In de wijken zijn voldoende glasbakken en papiercontainers beschikbaar.

Groen om van te genieten

Mensen zijn gelukkiger in een groene omgeving. Het draagt bij aan de leefbaarheid van de stad en is nodig om met de gevolgen van het veranderende klimaat om te gaan. Groen in de stad verbetert het milieu, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periodes. Daarom willen wij het aantal planten en bomen in de stad en haar wijken uitbreiden. Ideeën van inwoners om hun buurt groener te maken, krijgen van ons volop de ruimte.

 • Wij willen meer groene plekken met bomen en planten in de stad en haar wijken. Hoe klein ook! Een stenen omgeving is al snel opgefleurd met een struik of een plantenbak.
 • Het Singelpark is een fantastisch initiatief van inwoners dat bijdraagt aan duurzaamheid, toerisme, recreatie, duurzaamheid, groeneducatie en economie. En dat allemaal met vrijwilligers. Het draagt ook bij aan de binding tussen inwoners, met studentenverenigingen en andere sponsoren zoals musea en ondernemers. Wij willen dat de ontbrekende delen van het Singelpark snel worden gerealiseerd.
Na de bouw van de parkeergarage op de Lammermarkt kunnen auto’s onder de grond parkeren en wordt de Lammermarkt omgevormd tot een groen evenementenplein. Zo ontstaat er een mooie plek om grote en kleine evenementen te organiseren (bijvoorbeeld de 3 Oktoberkermis) én een belangrijke schakel in het Singelpark. We gaan ook de Garenmarkt een groene inrichting geven.

Vlot naar je bestemming

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om familie en vrienden op te zoeken. Dat doen we lopend, op de fiets, met het openbaar vervoer en met de auto. Je wilt zonder al te veel gedoe van bijvoorbeeld het Vijf Meiplein naar de kinderboerderij in de Merenwijk kunnen komen, of van Transvaal naar Polderpark Cronesteyn. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente. Verkeersveiligheid is bij uitstek een taak van de gemeente, maar ook een zaak van goed en verantwoordelijk gedrag.

 • Wij gaan in overleg met de Leidenaren de tien onveiligste plaatsen zo snel mogelijk verbeteren. Inwoners lieten ons weten dat in ieder geval de spoorwegovergangen bij de Haagweg en Morsweg veiliger moeten, net als bijvoorbeeld de Posthofrotonde en de Vijf Meilaan met het Vijf Meiplein. Ook rijdt men te hard in de Sumatrastraat.
 • Soms vraagt dit om meer belijning, verkeerslichten en zebrapaden. Het kan ook anders door te denken aan oplossingen waarbij het verkeer juist minder geregeld wordt.
 • Op zaterdag kunnen bezoekers van onze stad het eerste uur gratis parkeren in de Leidse parkeergarages.
 • We willen bekijken of het nieuwe kenteken parkeersysteem naar tevredenheid werkt. Het tarief voor bezoekersparkeren moet worden verlaagd.
 • Er verdwijnen geen parkeerplekken. Als er toch een parkeerplaats verdwijnt, moet deze dichtbij worden gecompenseerd.
 • De landelijke trend van meer elektrische auto’s biedt mogelijkheden voor Leiden. De gemeente maakt het mogelijk dat er meer laadpalen in Leiden komen. De plaatsing van laadpalen laten we over aan marktpartijen.Het zogenaamde “laadpaal kleven” (een plek bezet houden terwijl je auto al is opgeladen) gaan we tegen.

Een brede Europaweg en aanpak Lammenschansplein: Zo snel mogelijk

 • Al meer dan dertig jaar staat de Leidenaar in de file op de Europaweg van en naar de A4. Gelukkig komen er, als onderdeel van de Rijnlandroute, dubbele rijbanen in beide richtingen, wordt de Lammebrug verhoogd en staat de brug dan minder vaak open.
 • Toch dreigt er weer uitstel omdat overleg tussen gemeente en provincie moeizaam verloopt. Als er niet opgeschoten wordt, staan we nog zeven jaar in de file. Wij willen dat de gemeente dit werk uiterlijk in 2018 aanbesteedt.
 • Ook de bestaande plannen voor het herinrichten van het Lammenschansplein om de doorstroming te verbeteren, moeten versneld worden uitgevoerd.
 • Om na voltooiing van de Leidse ring het verkeer optimaal te verdelen over de beschikbare wegen, willen wij dynamisch verkeersmanagement inzetten, zoals Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPs).

Openbaar vervoer dat werkt

 • Wij pleiten voor een beter openbaar vervoer netwerk rondom Leiden door betere verbindingen met bijvoorbeeld Katwijk en Zoetermeer en een onderzoek naar nieuwe snellere verbindingen met Den Haag, Zoetermeer en de Bollenstreek.
 • De bus blijft een belangrijk vervoermiddel. Wel moeten we goed letten op het aantal bussen dat door de binnenstad rijdt en peilen hoe reizigers, omwonenden en ondernemers de nieuwe routes van enkele buslijnen (via Hooigracht) ervaren.
 • Wij vinden dat de gemeente, meer dan nu, experimenten met nieuwe vormen van openbaar vervoer moet stimuleren, zoals vervoer op aanvraag en huurfietsen en kleine elektrische busjes.
 • Bij onderhandelingen voor de verlenging of vernieuwing van de openbaar vervoerconcessie Zuid-Holland Noord in 2020 zet de gemeente in op zoveel mogelijk hybride of elektrische bussen in de stad zonder langere reistijd.

Rondom Leiden Centraal

 • Het busstation van Leiden behoort tot de top 5 van grootste busstations in Nederland. Dit grote vervoersknooppunt moet vernieuwd worden om klaar te zijn voor toekomstige ontwikkelingen, zoals groei van het aantal buslijnen, langere bussen of nieuwe vormen van openbaar vervoer.
 • De ontwikkeling van het stationsgebied moet bijdragen tot een volwaardige entree van de stad. Balans tussen groen, vervoer, bebouwing en mogelijkheden voor evenementen zoals de 3 Oktoberviering.
 • We gaan verstandig om met de schaarse beschikbare ruimte. De economische betekenis van het stationsgebied wordt mede bepaald door een goed functionerend openbaar vervoer knooppunt.
 • En je moet ook gemakkelijk bij het station kunnen komen; voldoende gelegenheid voor fietsparkeren in het stationsgebied. De tijdelijke fietsenstalling die er op initiatief van de VVD is gekomen, laat zien dat veel parkeerruimte noodzakelijk is. En ook de Kiss & Ride parkeerplaatsen bij het station krijgen een duidelijke en overzichtelijke plek in het nieuwe ontwerp.

En soms pak je lekker de fiets

 • Iedereen moet zijn of haar fiets overal in de stad kwijt kunnen. Grote rijen fietsen op de stoep leiden tot onveilige situaties. Ouderen met een rollator of mensen in een rolstoel of met een kinderwagen kunnen de stoep veilig gebruiken.
 • Het moet aantrekkelijker zijn om de fiets goed neer te zetten. De openingstijden van openbare fietsenstallingen worden verruimd. De openingstijden van de Waagstalling bijvoorbeeld zijn nu slecht te 12 combineren met uit eten gaan of cafébezoek in het centrum.
 • Op meerdere plekken zijn mogelijkheden voor meer openbare bewaakte fietsenstallingen. Hiervoor kunnen ook leegstaande winkelpanden gebruikt worden of tijdelijke fietsparkeerplaatsen, zoals op zaterdag op de Steenschuur.
 • Kwaliteit van fietspaden en voetpaden staat voorop. Daarom blijft aandacht nodig voor achterstallig onderhoud.
 • Soms is er overlast als er te veel fietsen voor de deur staan. In krappe straatjes levert dit gevaarlijke situaties op. Zodra de veiligheid in geding komt, neemt de gemeente het initiatief voor passende oplossingen.
 • Tijdens marktdagen wordt er beter gebruikt gemaakt van fietsenstallingen op loopafstand van de markt zoals die van het Kamerlingh Onnes gebouw.
 • De gemeente staat toe dat winkeliers op drukke dagen tijdelijke fietsvakken inrichten, zoals al met een experiment is gebeurd in de Breestraat.
 • We zijn blij met de geplande snelle fietsroutes (fietssnelwegen) naar omliggende gemeenten. Op deze routes willen we voor de veiligheid zoveel mogelijk de fietsers scheiden van het autoverkeer en voetgangers.