Een stad waar je je veilig voelt


Je wilt veilig zijn in je stad en in je buurt. Dat geldt voor iedereen, wie je ook bent en waar je ook voor staat. Leidenaren willen allemaal op hun eigen manier genieten van onze mooie stad. Een veilige stad begint bij een leefbare stad. Daar waar het schoon, heel en veilig is, genieten inwoners en bezoekers het meest. Gelukkig voelt het merendeel van de Leidenaren zich veilig. Dat willen we graag zo houden en dat gaan we zo doen:

Niet wachten, maar doen

 • Wij stellen één miljoen euro per jaar beschikbaar om direct onveilige of smerige situaties die de leefbaarheid aantasten, op te lossen. Denk aan het opknappen en schoonhouden van vieze en ongure plekken en steegjes, zoals achter de supermarkt aan het Stationsplein en het opruimen van rommel achtergelaten in onze vele parken na een zomerse dag. Of aan voor meeuwen afgesloten prullenbakken zoals op het station, betere openbare verlichting, veiliger begroeiing en het verwijderen van fietswrakken.
 • Wij willen terug naar wijkteams bij Stedelijk Beheer. Een groep collega’s die als vast team verantwoordelijk is voor een wijk en samen zorgen dat het daar op en top schoon, heel en veilig is en blijft. Bewoners zien telkens dezelfde gezichten en de medewerkers van Stedelijk Beheer kunnen trots zijn op hun resultaten.
 • Leidenaren ergeren zich het meest aan zwerfvuil, illegaal dumpen van afval, rommel op straat, hondenpoep en fout parkeren. Ook daar gaat de inzet van de gemeente met dit geld omhoog. Net als de boetes voor dit onaanvaardbaar gedrag.
 • De wijkwinkelcentra liggen er na een drukke zaterdag niet best bij. De reinigingsdienst wordt daar ook op ingezet. Er komen betere afspraken met winkeliers om de eigen omgeving schoon te houden.

Leven doe je samen

 • Leefbaarheid is een gezamenlijke inspanning. Daarom geven wij mensen en bedrijven zoveel mogelijk ruimte om zelf bij te dragen aan een schone, hele en veilige omgeving zoals geveltuintjes, adopteren van groenstroken en prikacties in de wijk. Dat hebben we afgelopen jaren al opgepakt en daar gaan we mee door.
 • Wij willen Leidenaren helpen hun buurten mooi en prettig te houden. Als zij bijvoorbeeld overlast ervaren door jongeren (te veel herrie en intimidatie), willen we dat de gemeente naar hen luistert en meehelpt om samen de overlast tegen te gaan. Om ouderen weerbaar te maken tegen babbeltrucs willen we gerichte voorlichting.
 • Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt, met initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm, Burgernet en WhatsApp-groepen. Wij stimuleren dit.
 • De nieuwe ondergrondse afvalcontainers zijn een groot succes. Enkele containers worden vaak kapot gemaakt of zijn een dumpplek voor afval. De omwonenden en ook gemeente weten precies welke. Wie nu zijn zak naast de container zet, loopt het risico van een boete van 99 euro, maar de pakkans is klein. Wij willen, net als bij fietscontroles, vaker handhavers inzetten die letterlijk een container een paar uur in de gaten houden en lik op stuk boetes kunnen uitdelen. Mocht het boetebedrag niet afschrikken, dan heeft de gemeente nog de mogelijkheid het bedrag te verhogen tot 340 euro of tijdelijk een camera te plaatsen.
 • Wij pakken de illegale wietteelt, drugshandel en pillenfabrieken aan die zich verschuilen in woningen, ‘gewone’ winkels en op industrieterreinen. De signalen van omwonenden hierover, bijvoorbeeld via een anonieme kliklijn, neemt de gemeente serieus. Constateren we een drugspand; dan gaat het pand een half jaar op slot.
 • We houden vast aan het huidige beleid van coffeeshops. Deze ondernemers houden zich aan de afspraken. Dat betekent dus maximaal tien coffeeshops in de stad en niet bij scholen.
 • Er is ernstige en aanzienlijke overlast voor de buurt in de omgeving van de daklozenopvang Papegaaisbolwerk. Dit gaat zo ver dat bewoners soms hun kinderen niet meer buiten durven laten spelen. Wij willen dat de opvang binnen twee jaar een andere veiligere locatie krijgt. Hierover gaan we ook in overleg met de omliggende gemeenten waar een deel van de daklozen vandaan komt.

Optreden als het nodig is

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten, horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten.

Zichtbaar toezicht

 • Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar en bereikbaar. De hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. Wij zien het liefst dat onze inwoners aangifte altijd op het bureau kunnen doen, of de wijkagent kunnen vragen bij hun langs te komen.
 • De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen, voegen daar iets extra’s aan toe. Extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn er voor handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit. Hun zichtbaarheid in alle wijken draagt bij aan een veilig gevoel en dus prettig leven. De inzet van de speciale Jeugd BOA’s, die de gemeente in elke wijk heeft, werkt goed.
 • Wij zijn trots op onze BOA’s. Waar inwoners sterke overlast ervaren, willen wij dat er, in ieder geval tijdelijk, meer handhavers komen. Vervolgens kunnen handhavers met omwonenden en instellingen afspraken maken hoe de overlast kan afnemen. Hieraan geven wij liever het belastinggeld uit dan aan het handhaven van zinloze regeltjes zoals bloembakken die niet hoger mogen zijn dan zeventig centimeter.
 • Toezicht en handhaving is geen kantoorbaan en moet dus ook ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend zichtbaar zijn en snel aanwezig zijn.
 • De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. Tegen groepen mensen, die tot laat in de avond rondhangen en overlast veroorzaken treden we hard op.

Stevig handhaven

 • De burgemeester en politieleiding zorgen ervoor dat de politie alle beschikbare middelen gebruikt om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. Als er overlast is, moet de gemeente snel maatregelen kunnen nemen zonder ellenlang overleggen welke handhavingsmaatregel gepast is. De burgemeester maakt gebruik van al zijn bevoegdheden om de openbare orde te handhaven.
 • Cameratoezicht kan heel effectief zijn om overlast snel te beperken, zoals bijvoorbeeld bij het Jacques Urlusplantsoen. Wij willen dat de gemeente snel tijdelijk cameratoezicht kan inzetten. Zodra de overlast afneemt, kan worden bekeken of de camera’s nog langer nodig zijn.
 • Het in de gaten houden van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. Iemand een gebied ontzeggen (dit kan ook per winkel, park of wijk) is een maatregel om geweld of overlast tegen te gaan.
 • Schade en de kosten van handhaving verhalen we zoveel mogelijk op diegenen die dit veroorzaken.
 • Er komen steeds meer mensen die nergens staan ingeschreven (zogeheten ‘spookburgers’). Dit zorgt voor uitkering- of subsidiefraude. Wij willen dat de gemeente haar administratie beter op orde krijgt om dit verschijnsel terug te dringen.
 • Tijdens drukbezochte evenementen is de gemeente met de politie alert op terreur of aanslagen en neemt extra maatregelen voor de veiligheid van het publiek.
Bewoner Leiden-Noord: Tijdelijke camera helpt!
“Ik hoop echt dat de gemeente niet blijft vergaderen om op een plek met veel overlast mobiel cameratoezicht in te voeren. Het gaat om een tijdelijke maatregel! Die camera’s hangen daar niet voor eeuwig! Regelmatig heeft Leiden-Noord te kampen met overlast door gebruik of verkoop van alcohol en drugs. Een paar camera’s voor een tijdje kan helpen om de daders te vinden en het voor de overige inwoners weer prettig te maken.”