VVD Leiden: cameratoezicht bij overvolle afvallocaties

Op meerdere plekken in de stad zijn bijplaatsingen en zwerfvuil bij ondergrondse afvalcontainers een grote ergernis van Leidenaars. De VVD Leiden heeft al lange tijd de wens om cameratoezicht in te zetten op deze hardnekkige afval hotspots waar op andere manieren blijkbaar niet valt te handhaven. Heel fijn dat de burgemeester nu bereid is om hier serieus naar te kijken. Op deze manier wordt Leiden nog schoner en leefbaarder.