Word jij ons nieuwe bestuurslid?

VVD Leiden is een vereniging van ongeveer 260 leden met een bestuur van zeven mensen. Het bestuur van VVD Leiden is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging en heeft voor 2020 de volgende speerpunten benoemd:


-    Zichtbaarheid
-    Ledenwerving
-    Ledenparticipatie
-    Talentmanagement

Alle bestuursleden dragen, vanuit hun eigen portefeuille én daarbuiten, bij aan deze speerpunten.  


De vier posities die nu vacant komen, zijn die van voorzitter, penningmeester en algemeen bestuurslid Opleiding en Talentmanagement en Activiteiten en Netwerk.


-    Voorzitter

We zoeken een voorzitter die goed kan verbinden, goed kan luisteren en samen met anderen de doelen van de VVD wil bereiken. De voorzitter staat achter de ingezette lijn van de VVD waarbij leden en niet-leden steeds meer betrokken worden bij de partij. De voorzitter is een sterke gesprekspartner voor fractieleden, fractievoorzitter en eventuele wethouders en zorgt voor samenwerking met andere VVD-netwerken, andere partijen in Leiden en het VVD-hoofdbestuur. De voorzitter zet zich in om namens te leden met zijn/ haar bestuur te zorgen voor permanente campagne, werving van talent en het scherp houden van de fractie op het behalen van verkiezingsdoelen. De voorzitter heeft aantoonbare organisatorische kwaliteiten en capaciteiten, kan hoofd- en bijzaken onderscheiden, is geruime tijd actief lid van de VVD en heeft zich zowel inhoudelijk als in capaciteiten laten bijscholen via trainingen van de Haya van Somerenstichting.


-    Penningmeester

De financiën van de VVD Leiden op orde houden, dat is jouw doel. Jij houdt feilloos in de gaten wat er binnenkomt en wat er uit gaat. Je verzorgt betalingen en declaraties, zorgt dat we genoeg sparen voor de verkiezingen en zorgt dat we elk jaar onze financiën kunnen uitleggen aan onze leden. Hierbij wordt je uiteraard ondersteund (én aan de tand gesteld) door onze kascommissie. Maar het Penningmeesterschap is geen puur boekhoudkundige rol; naast deze taken hou jij je bezig met het genereren van extra inkomsten (naast de ledencontributie) en het zorgen dat onze uitgaven zo goed mogelijk bijdragen aan het behalen van de bestuursdoelen.


-    Algemeen Bestuurslid Opleiding en Talentmanagement

Wat is een politieke partij zonder politieke talenten? Als bestuurslid opleiding en talentmanagement voer je gesprekken met de leden en andere liberale Leidenaren over hun politieke/bestuurlijke ambities en stimuleer je de ontwikkeling van belangrijke competenties en kennis door het organiseren van trainingen. Ook werk je veel samen met de regio, bijvoorbeeld in de organisatie van de Masterclass of in de aankomende Leergang Gemeenteraad. De VVD Leiden speelt een grote rol in het trainingsaanbod in de regio en als bestuurslid opleiding en talentmanagement ben je niet bang om deze rol op te pakken. Vanwege de talentpoule die jij onder je hoede hebt, en actief onderhoudt, heb je een belangrijke rol in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen, in het adviseren van de kandidaatstellingscommissie, zodat de juiste talenten op de juiste plek terecht komen! Het nemen van initiatief is hierbij erg belangrijk, zo kan je ook (naast het organiseren van reguliere trainingen) zelf originele trainingen voor de talentpoule bedenken en organiseren.


-    Algemeen Bestuurslid Activiteiten en Netwerk

VVD Leiden is een bruisende en levendig netwerk; en dat willen we graag verder uitbouwen. Jij bent een echt organisatietalent, en samen met een commissie zet je toffe activiteiten neer voor onze leden! Jij begrijpt waarom mensen vandaag de dag nog lid worden van een politieke partij én weet ook hoe je ze aan jou kan binden. Ook heb je ideeën ons netwerk uit te breiden met leden en andere liberalen. Concreet houdt dit in het organiseren van werkbezoeken, borrels, ledendagen en andere activiteiten. Richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 heb je een belangrijke rol in de campagne. Hoe kunnen we ons netwerk mobiliseren voor zoveel mogelijk zetels? Daar heb jij wel ideeën over én durf je daarvoor je handen uit de mouwen te steken!
 
Binnen alle vier de portefeuilles/aandachtspunten liggen grote opgaven in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Daarom vinden we het belangrijk dat je de volgende dingen meebrengt:

 

-    Je bent lid van VVD Leiden of draagt het liberaal gedachtegoed een warm hart toe én bent bereid lid te worden;
-    Je bent een echte doener: je denkt proactief vooruit en bent van het kaliber “niet lullen, maar poetsen”
-    Je bent een teamplayer, je bent constructief in de samenwerking met de rest van het bestuur, de commissies en de fractie
-    Je hebt voldoende tijd (gemiddeld 8 u/w, in drukke tijden 16 u/w) om je in te zetten voor de vereniging en de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.


Proces

Het bestuur nodigt een ieder uit die belangstelling heeft voor 1 van de 4 vacatures zijn of haar interesse vóór 15 mei 2020, kenbaar te maken door een mailtje te sturen naar secretaris@vvdleiden.nl. Graag met CV en korte motivatie! 

Daarna zullen gesprekken plaatsvinden met de geïnteresseerden.

Het bestuur is voornemens de vier kandidaten voor te stellen op de zomer-ALV, waar na instemming van de ALV de bestuursleden beëdigd zullen worden. 

Hebben we je interesse gewekt, maar heb je nog vragen? Je kunt altijd contact opnemen met één van de huidige bestuursleden of via bestuur@vvdleiden.nl. Heb je vragen over de procedure? Neem dan contact op met onze secretaris Wilbert Frieling via secretaris@vvdleiden.nl